دکتر تهمورث بشیریه 

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی
و عضو هیات مدیره و مدیرعامل انجمن
دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی - دانشگاه تهران 1385
استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبايي
پژوهشگر - سرپرست بخش بخش حقوق کیفری پژوهشکده مطالعات و تدوین آراء قوه قضائیه - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - دبير کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز -

دبیر راه اندازی رشته حقوق پزشکی دانشگاه تهران -

مدیر پژوهشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران - نماینده دانشگاه تهران در مذاکرات تشکیل کلینیک حقوقی و دادگاه مجازی با دادگستری کل استان تهران -

عضو شورای مرکزی کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی -

عضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز -

عضو شورای تحصیلات تکمیلی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس -

عضو هیات تدوین رشته های جدید ودبیر کارگروه تدوین رشته حقوق پزشکی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه - 

مسوول گروه حقوق کیفری پژوهشکده تدوین و مطالعات آرای پژوهشگاه قوه قضاییه - 

داور مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - عضو هیات تحریریه فصلنامه پیشگیری از جرم - مشاور علمی و ویراستار انگلیسی و مدیر فنی مجله علوم جنایی - مشاور سردبیر فصلنامه حقوق و مصلحت ( وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام - 

داوري كتاب سال و فصل،جشنواره فارابی، مقالات و طرحهای پژوهشی دانشگاهها و نهادهای گوناگون وتدوین و بررسی پیش نویس برخی طرحها و لوایح -

همكاري در ترجمه و ويرايش دايره المعارف جرم‌شناسي -

عضو کمیته علمی کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم- 

عضو کمیته علمی کنگره عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی - 

عضو کمیته علمی کنگره ژنتیک ، حقوق ، اخلاق ، روانشناسی - 

عضو کمیته علمی سومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران- 

عضو کمیته علمی همایش چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین -

عضو کارگروه تعیین اولویتهای کشوری اخلاق زیستی

مولف ده ها عنوان مقاله تخصصی و کتبی همچون :

مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد عالیقدر فقه و حقوق دکتر ابوالقاسم گرجی(دو جلد گردآوری)

مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان (دو جلد گرد آوری)
گردآورنده کتاب « یاد استاد » در رثای استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان

واکنش به جرایم بین المللی (ویراستار علمی )
دبیر علمی همایش بین المللی « استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا »