به اطلاع اعضای محترم می رساند؛
درخواستهای عضویت در پایان هر ماه  مورد بررسی قرار گرفته و اسامی متقاضیانی که با عضویت آنها در کمیسیونهای مطالعات بنیادین و مطالعات تخصصی موافقت شده است در این صفحه قرار داده می شود.

ضمن اعلام این نکته که مراتب تایید عضویت اعضا از طریق سامانه پیامکی دبیرخانه انجمن به اطلاع رسیده ، از اعضای محترم تقاضا دارد مشخصات خود را در لیست زیر مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص در برابر نام خود، یک قطعه عکس از طریق ایمیل انجمن info@iranianlls.org جهت تکمیل پرونده با ذکر شماره عضویت خود ارسال نمایند.

(( بدیهی است کارتهای صادره در اولین جلسه و یا همایشی که اعضای محترم حضور یابند تقدیم خواهد شد.))

با آرزوی توفیق در ادامه همکاری 
دبیرخانه انجمن حقوق شناسی 


لیست اعضای کمیسیونهای 
مطالعات بنیادین و 
مطالعات تخصصی 

تا تاریخ 12 مهر 1394


شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
225 فاطمه کریمی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1367 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
226 خدایار سعید وزیری فوق لیسانس حقوق ارتباطات 1368 حقوق ارتباطات تکمیل پرونده 
227 تکتم صادق نیا رودسری لیسانس حقوق 1372 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
228 محمد حسنوند دانشجوی دکتری حقوق عمومی 1366 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
229 صدراله زحمت کش فوق لیسانس بین الملل 1341 تاریخ حقوق تکمیل پرونده 
230 ساناز کشور دوست فوق لیسانس حقوق جزا 1366 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
231 میلاد هنردوست لیسانس حقوق 1369 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
232 مهرزاد عباس نژاد دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1365 فلسفه حقوق تکمیل پرونده 
233 سپیده شهیدی فوق لیسانس حقوق جزا 1367 روانشناسی حقوق تکمیل پرونده 
234 سیده فاطمه حسینی جهزدانی لیسانس حقوق 1368 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
235 پیمان حسین زاده  دانشجوی دکتری حقوق جزا 1358 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
236 عمار پرتوی دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1365 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
237 سهیل ذوالفقاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1366 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
238 احمد فلاحی دکتری حقوق جزا 1357 فلسفه حقوق تکمیل پرونده 
239 محی الدین صمدیان دانشجو حقوق 1373 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
240 سید هادی حمیدی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1365 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
241 رویا حصاری اصل دانشجوی دکتری معماری شهرسازی 1361 مدیریت دادگستری تکمیل پرونده 
242 نازنین زهرا علیجانی لیسانس حقوق 1367 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
243 لیلا دانشپایه  فوق لیسانس حقوق جزا 1368 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
244 مهسا نباتی دانشجوی دکتری بین الملل 1367 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
245 میثم حسین پور دانشجوی دکتری حقوق جزا 1368 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
246 افشین مجاهد فوق لیسانس حقوق خصوصی 1358 خصوصی - داوری تکمیل پرونده 
247 سارا دوستی دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1366 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
248 زهره عطایی پور فوق لیسانس حقوق خصوصی 1360 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
249 سعیده صدیقیان راد لیسانس حقوق 1369 حقوق پزشکی عدم ارسال عکس
250 پرویز صفری فوق لیسانس حقوق خصوصی 1355 خصوصی - دادگستری تکمیل پرونده 
251 محمدرضا ترابی اشکاء دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1355 حقوق تجارت تکمیل پرونده 
252 سیده یگانه داودی لیسانس حقوق 1371 جامعه شناسی حقوق عدم ارسال عکس
253 زهره کاظم زاده فوق لیسانس حقوق جزا 1365 کیفری - جامعه شناسی عدم ارسال عکس
254 حسین رضا پالیز لیسانس حقوق   1362 جامعه شناسی حقوق عدم ارسال عکس
255  فاطمه علی قاضی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1368 روانشناسی - کیفری عدم ارسال عکس
256  طاهره دهقانی دانشجو حقوق 1373 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
257  شادی سید ابوالقاسم دانشجو حقوق 1372 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
258  فاطمه عبدالهیان دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1370 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
259  زهرا نوری زاده دانشجو حقوق 1373 محیط زیست عدم ارسال عکس
260  زهرا رحمانی دانشجو حقوق 1371 محیط زیست عدم ارسال عکس
261  رضا خالصی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1360 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
262  امین خالصی فوق لیسانس حقوق جزا 1370 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
263 پوریا پیر اولیا دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1371 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
264 هادی بابازاده فوق لیسانس علوم سیاسی 1360 عمومی - اقتصادی عدم ارسال عکس
265 رسول فولادی دانشجوی فوق لیسانس حقوق شرکتهای تجاری 1365 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
266 زینب وحیدی نیا لیسانس فقه و حقوق  1361 فلسفه حقوق عدم ارسال عکس
267 فاطمه وحیدی نیا  دانشجو فقه و حقوق  1348 فلسفه حقوق عدم ارسال عکس
268 میثم بیاتی لیسانس علوم رایانه 1372 حقوق ارتباطات عدم ارسال عکس
269 رامین رحیمی بیرجندی دانشجوی فوق لیسانس مبانی فقه و حقوق اسلامی 1359 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
270 حسن تردست لیسانس حقوق 1332 دادگستری - کیفری عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
271 حسین بهنام رودسری فوق لیسانس حقوق خصوصی 1338 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
272 امیدرضا شکیباپور دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1354 اقتصادی - ارتباطات تکمیل پرونده 
273 علی نیازی نخعی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی   1362 خصوصی – خانواده عدم ارسال عکس
274 حجت رحمتی  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1360 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
275 علیرضا شفیعی پور  دانشجو حقوق 1373 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
276 جعفر مرادی فوق لیسانس حقوق جزا 1344 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
277 احمد داود ابادی فراهانی دانشجوی فوق لیسانس  حل اختلاف 1366 خانواده - دادگستری عدم ارسال عکس
278 عباسعلی صبوری لیسانس حقوق 1342 حقوق اقتصادی عدم ارسال عکس
279 معصومه عباسپور لیسانس حقوق 1371 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
280 شهلا انصاری لیسانس حقوق  1371 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
281 هدی شاهمرادی ضامنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1364 مالکیت فکری - ورزشی عدم ارسال عکس
282 امید ابولفضل چهره ای فوق لیسانس حقوق جزا 1347 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
283 مهدی زهره وندی فوق لیسانس محیط زیست 1364 عمومی – محیط زیست عدم ارسال عکس
284 سارا گودرزی فوق لیسانس حقوق جزا 1358 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
285 آیدین یاشار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1359 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
286 رسول قنبری دانشجو حقوق  1361 ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
287 لیلا خانی خط پرست  دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی 1365 روانشناسی حقوق عدم ارسال عکس
288 شهرام آکویی محصل دکتری حقوق بین الملل 1345 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
289 کارن روحانی دکتری حقوق بین الملل 1349 بین الملل - داوری عدم ارسال عکس
290 محمد حسن شریفی  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1365 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
291 ابراهیم محمدی فوق لیسانس حقوق جزا 1362 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
292 علی قائم پناه  فوق لیسانس حقوق خصوصی   1360 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
293 حسین مرزوان دانشجو حقوق 1367 ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
294 داود سوهانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1351 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
295 آرش کامران لو فوق لیسانس حقوق جزا 1365 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
296 رحیم بهرام زاده  فوق لیسانس حقوق جزا 1362 حقوق ورزشی عدم ارسال عکس
297 محمد احمدی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1367 تجارت – بین الملل عدم ارسال عکس
298 مهسا کوثر مدار فوق لیسانس حقوق خصوصی   1367 خصوصی - خانواده عدم ارسال عکس
299 حسن احمدیان  لیسانس حقوق  1359 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
300 اصغر جعفری فوق لیسانس حقوق جزا 1365 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
301 رحیم احمدیان فوق لیسانس حقوق جزا 1368 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
302 مرجان نوری فوق لیسانس حقوق جزا 1353 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
303 غلامحسین میر دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1344 جامعه شناسی - روانشناسی عدم ارسال عکس
304 سید سجاد اسد اللهی  لیسانس حقوق  1364 تجارت - داوری عدم ارسال عکس
305 فریدون مقصودی دانشجو حقوق  1329 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
306 عرفان الوندی  دانشجو حقوق  1373 حقوق ورزشی عدم ارسال عکس
307 روجا اخلاقی دانشجو حقوق  1373 ثبت و اسناد-خانواده - خصوصی تکمیل پرونده 
308  علی خدادادی لیسانس حقوق 1363 فلسفه حقوق عدم ارسال عکس
309  مریم دلشاد  فوق لیسانس حقوق جزا 1360 کیفری - خانواده عدم ارسال عکس
310  محمد باقر کلهر فوق لیسانس حقوق جزا 1361 فلسفه حقوق-کیفری تکمیل پرونده 
311  مسعود امیری نسب لیسانس حقوق   1360 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
312  اصغر حسین خانی  لیسانس حقوق 1354 خصوصی - ورزشی عدم ارسال عکس
313  بهمن حاتمی  لیسانس حقوق  1358 خصوصی - ورزشی عدم ارسال عکس
314  سید امید امام جمعه  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1370 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
315 علی بابایی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1351 خصوصی - ورزشی عدم ارسال عکس
316 علی میرزایی لیسانس حقوق  1370 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
317 جعفر آزادی پور فوق لیسانس حقوق بین الملل   1355 عمومی – بین الملل عدم ارسال عکس
318 امیر فرهاد حنیف زادگان دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1358 روانشناسی - کیفری عدم ارسال عکس
319 ماندانا گازر دانشجوی فوق لیسانس حقوق اقتصادی 1356 حقوق اقتصادی عدم ارسال عکس
320 علی شمس تبار لیسانس حقوق  1355 ورزشی - کیفری عدم ارسال عکس
321 هادی درزی رامندی لیسانس حقوق  1369 ورزشی - کیفری عدم ارسال عکس
322 زهرا لطفی نژاد لیسانس حقوق  1345 حقوق ورزشی – بین الملل عدم ارسال عکس
323  محسن قیاثی فوق لیسانس حقوق عمومی 1363 ثبت و اسناد-عمومی عدم ارسال عکس
324 هومن نورنژاد دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل 1368 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
325 شیوا تیموری فوق لیسانس حقوق تجارت  1368 اقتصادی - تجارت عدم ارسال عکس
326  سیف الله آذربون دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل 1353 بین الملل - ارتباطات عدم ارسال عکس
327 مریم فرقانی فوق لیسانس فقه و حقوق 1366 عمومی - خانواده عدم ارسال عکس
328 سارا ملک محمدی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1370 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
329  فرزانه عرفانی منش فوق لیسانس تجارت بین الملل 1370 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
330  مجید شهسواری دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1351 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
331  رضا امیر تیموری فوق لیسانس حقوق خصوصی 1350 خصوصی – ثبت و اسناد تکمیل پرونده 
332  کیوان دریا بیگی فوق لیسانس حقوق تجاری  1369 حقوق داوری عدم ارسال عکس
333  اکبر ایمان پور دکتری حقوق خصوصی 1341 ورزشی - خصوصی عدم ارسال عکس
334  ابوفاضل کتاوند لیسانس حقوق  1362 روانشناسی حقوق عدم ارسال عکس
335  سعیده ایمان پور دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1367 تجارت - داوری عدم ارسال عکس
336  رضا قاسمی لیسانس حقوق  1359 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
337  امین امام علی زاده دانشجو حقوق 1361 ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
338  سحر ابراهیمی فوق لیسانس حقوق جزا 1362 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
339 مریم احمدی پرتوی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  1361 حقوق پزشکی عدم ارسال عکس
340 پریسا کریمی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1362 ورزشی - خصوصی عدم ارسال عکس
341 زهرا کتابی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی 1359 فلسفه حقوق-داوری عدم ارسال عکس
342 مهدیه کتابی  لیسانس حقوق  1366 بین الملل-داوری عدم ارسال عکس
343 عزت الله درزی نفط چالی فوق لیسانس حقوق­مالکیت فکری 1351 حقوق مالکیت فکری عدم ارسال عکس
344 محمد حسن مزیدی دانشجو حقوق  1371 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
345  علی زمان سلگی لیسانس حقوق  1347 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
346  میثم شفیعی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1356 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
347  بهشید ارفع نیا دکتری حقوق خصوصی 1326 خانواده- مالکیت - خصوصی تکمیل پرونده 
348  رضا یزدی دکتری تجارت بین الملل 1352 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
349  رضا خان میرزایی دانشجوی دکتری حقوق جزا 1367 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
350  بزرگمهر بشیریه فوق لیسانس حقوق جزا 1369 فلسفه – جامعه- کیفری تکمیل پرونده 
351  زهرا معصومی دانشجو حقوق  1362 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
352  المیرا برومند نیکو دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1370 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
353  بهار طبیب زاده  دانشجو حقوق  1372 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
354  مهسا تاتاری دانشجو حقوق  1371 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
355  مریم میرزایی فر دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1368 مالکیت – تجارت -بین الملل عدم ارسال عکس
356  امیر حسین پروانه پور دانشجوی دکتری حقوق جزا 1366 کیفری- ارتباطات - دادگستری عدم ارسال عکس
357  سید محمد حسینی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1354 خصوصی - داوری عدم ارسال عکس
358 سید محمدرضا عبداللهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  1326 مدیریت دادگستری عدم ارسال عکس
359  احسان نادمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  1359 داوری - خصوصی عدم ارسال عکس
360  حاتم نورزاده دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1358 فلسفه­حقوق-عمومی عدم ارسال عکس
361  محمود اخوان توکلی فوق لیسانس حقوق جزا 1330 تجارت - کیفری عدم ارسال عکس
362  محمدرضا کلانتری فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 1353 حقوق ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
363  محمدحسین سرداری فوق لیسانس حقوق عمومی  1340 عمومی - دادگستری عدم ارسال عکس
364  داود ابیاتی دکتری حقوق جزا  1359 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
365  محمدعلی رضایی دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست 1352 محیط­زیست­ عمومی ­دادگستری تکمیل پرونده 
366  حسن افشار دانشجو حقوق  1370 عمومی - کیفری عدم ارسال عکس
367  مهناز یعقوبی  دانشجو حقوق 1366 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
368 حمیدرضا کوپائی لیسانس حقوق - معماری 1365 حقوق عمومی - روانشناسی حقوق تکمیل پرونده 
369  آمنه جعفری دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1362 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
370  سید عنایت الله موسوی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1346 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
371  فاطمه حداد محمود آبادی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1360 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
372  کلثوم اباذری لیسانس تاریخ  1362 تاریخ - فلسفه عدم ارسال عکس
373  محمد مهدی آتش پیکر فوق لیسانس حقوق خصوصی 1360 خصوصی - داوری تکمیل پرونده 
374  علیرضا رضوانی زاده فوق لیسانس حقوق عمومی 1364 عمومی- بین الملل عدم ارسال عکس
375  جاسم رسمانی دانشجو حقوق  1348 ثبت و اسناد تکمیل پرونده 
376  محمد عرب دانشجو حقوق  1356 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
377  میلاد منصفی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1368 خصوصی - تجارت عدم ارسال عکس
378  محمد جواد عسگری لیسانس حقوق  1368 بین الملل- اقتصادی عدم ارسال عکس
379  حمید شالی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1363 تجارت - خصوصی عدم ارسال عکس
380  شیما ضیایی ها دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل 1369 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
381  زهرا سراجی دانشجو حقوق  1373 کیفری - خانواده عدم ارسال عکس
382  فاطمه عمرانی دانشجو حقوق  1374 بین الملل عدم ارسال عکس
383  طوبی توحیدی فر دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل  1372 تجارت­ .اقتصادی. بین­الملل عدم ارسال عکس
384  یاور جلائیان صالح  دانشجوی دکتری حقوق جزا 1369 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
385  فریبا طهماسبی دانشجو حقوق  1373 بین الملل عدم ارسال عکس
386  فرخ رضا فرخی دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1370 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
387  رضا ذهب زاده دانشجو حقوق 1363 عمومی - کیفری تکمیل پرونده 
388  امید زادش دانشجو حقوق  1371 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
389 ایران خاکباز   دانشجو حقوق  1362 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
390  سعید طهماسوند دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1359 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
391  فهمیه مشهدی فراهانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1361 خصوصی - داوری عدم ارسال عکس
392  مجید صباحی فوق لیسانس تجارت بین الملل  1361 بین الملل- تجارت تکمیل پرونده 
393  محمد اسماعیل شهابی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1366 کیفری- بین الملل عدم ارسال عکس
394  زینب عبدالله خانی دانشجو حقوق  1374 خانواده - کیفری عدم ارسال عکس
389  مهشاد رفیعی دانشجو حقوق  1373 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
396  مریم عبدالله پور  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا  1365 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
397  لیلا هلالی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1357 محیط زیست - خصوصی تکمیل پرونده 
398  سمیه قربان زاده  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا  1364 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
399  سید حمیدرضا میر ابولفتحی دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل  1360 بین الملل - تجارت عدم ارسال عکس
400  ابراهیم شیخ ها دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1371 خصوصی- داوری – خانواده عدم ارسال عکس
401  محمود شفیع زاده نصر آبادی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1358 ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
402  علی حسام عارفی فوق لیسانس حقوق جزا 1355 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
403 محمد عارفی مسکونی فوق لیسانس حقوق جزا 1335 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
404 رفیعه عارفی مسکونی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1370 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
405 حدیثه عارفی مسکونی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1365 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
406 بنفشه زاد عسگر دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1362 حقوق پزشکی عدم ارسال عکس
407 اسماء میرزایی فوق لیسانس حقوق جزا 1363 روانشناسی.پزشکی .کیفری عدم ارسال عکس
408  جمشید محمدی دانشجوی دکتری حقوق جزا 1365 کیفری - تجارت عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
409  اکرم فرمانی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1353 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
410  نیلوفر گنجه دانشجوی فوق لیسانس حقوق­بین­الملل 1370 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
411  شادی علی نیا دانشجوی فوق لیسانس حقوق­بین­الملل 1371 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
412  فرنوش فرهمند دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1371 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
413  محمد امین عرب دانشجو حقوق  1369 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
414  لیلا کریمی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1359 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
415 نیر مدرس خیابانی فوق لیسانس فقه و حقوق  1347 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
416 سمیه خضر لو  فوق لیسانس تجارت بین الملل  1363 داوری.بین الملل.تجارت عدم ارسال عکس
417  سمانه روغنی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1360 خانواده.داوری.تجارت.خصوصی عدم ارسال عکس
418  ابراهیم کیانی هرچگانی فوق لیسانس حقوق جزا 1357 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
419  هادی دهقانپور هنزایی دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی  1371 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
420  سعیده مشاعی دانشجوی فوق لیسانس حقوق­بین­الملل 1366 حقوق بین­الملل عدم ارسال عکس
421  مهدی صیاد دانشجو حقوق  1369 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
422  سمیرا روستایی لیسانس حقوق  1367 حقوق تجارت تکمیل پرونده 
423  ساهره لبریز دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1346 خانواده- کیفری عدم ارسال عکس
424  شهرام کاظم لو فوق لیسانس حقوق خصوصی 1355 خانواده - خصوصی عدم ارسال عکس
425  سید محمد عرب گرمسیری لیسانس حقوق  1370 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
426  نازیلا رستم زاده  دانشجو حقوق  1367 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
427  بهنوش بصیریان جهرمی فوق لیسانس حقوق بشر 1368 جامعه­شناسی­.عمومی عدم ارسال عکس
428  هانیه رضایی سوق دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1369 خانواده- خصوصی عدم ارسال عکس
429  محمدرضا رضوان پور دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1359 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
430  علیرضا ساعد  دانشجو حقوق­ 1338 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
431  طیار جانعلی پور دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین­الملل 1365 حقوق بین­الملل عدم ارسال عکس
432  مریم نادری لیسانس حقوق  1363 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
433  داود ملکی  دانشجو حقوق­ 1359 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
434 محمود دریا دل بخشایش  دانشجو حقوق  1374 ثبت و اسناد عدم ارسال عکس
435  محمد جمشید عینی دانشجوی فوق لیسانس مالکیت فکری 1356 داوری.مالکیت فکری تکمیل پرونده 
436  یدالله صادقی کل کشور دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا  1365 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
437  مهدی کارچانی دانشجوی فوق لیسانس مالکیت فکری 1371 مالکیت فکری عدم ارسال عکس
438  آتوسا جلیلی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1367 خصوصی - تجارت عدم ارسال عکس
439  جمشید فرهادیان لیسانس حقوق  1347 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
440  حمید بهرامی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1367 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
441  نیما توده روستا دانشجو حقوق  1364 حقوق تجارت عدم ارسال عکس
442 فیروز صفری  فوق لیسانس حقوق خانواده 1357 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
443  شکوفه شکری فوق لیسانس حقوق جزا 1347 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
444  پری سیما اقبال فوق لیسانس حقوق جزا 1363 کیفری - دادگستری عدم ارسال عکس
445  طیبه حسنی لیسانس حقوق  1349 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
446  ندا فلاح  فوق لیسانس حقوق جزا 1359 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
447  سجاد بهبودی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1358 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
448  محمدرضا نیکدل فوق لیسانس حقوق جزا 1366 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
449  آرزو نیکبخت  فوق لیسانس مالکیت فکری 1359 مالکیت فکری عدم ارسال عکس
450  صغری غفوری لیسانس حقوق  1365 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
451  فرزانه صفری فوق لیسانس حقوق جزا 1363 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
452  سوگل سودبر دانشجو حقوق­ 1373 جامعه شناسی. روانشناسی عدم ارسال عکس
453  آوا سالیانی دانشجو حقوق  1374 بین الملل- ارنباطات عدم ارسال عکس
454  هاجر سلیمی خلیق دانشجو حقوق  1373 جامه شناسی.فلسفه حقوق عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
455  محمد رئیسی دانشجوی دکتری حقوق عمومی  1351 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
456  قاسم فلاح ساعی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1349 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
457  الهام تیموری سلماسی دانشجوی فوق لیسانس حقوق ارتباطات  1369 حقوق ارتباطات عدم ارسال عکس
458  فریبا رضایی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1359 خانواده – بین الملل عدم ارسال عکس
459  احسان الله حیدری فوق لیسانس حقوق جزا 1345 کیفری- دادگستری تکمیل پرونده 
460  ساغر جعفری فوق لیسانس حقوق خصوصی  1360 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
461  رضا صفری فوق لیسانس حقوق خصوصی  1363 فلسفه - داوری تکمیل پرونده 
462  پدرام جنتی فوق لیسانس تجارت بین­الملل 1357 تجارت- بین الملل- اقتصادی عدم ارسال عکس
463  امیر زمانی دانشجو حقوق  1365 خانواده .ثیت و اسناد عدم ارسال عکس
464  داود زمانی  فوق لیسانس حقوق جزا 1342 خانواده .ثیت و اسناد عدم ارسال عکس
465  مهدی کریمی  دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1370 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
466  فرزاد باحجب قدس لیسانس حقوق 1354 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
467  فرانک فیض اللهی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل 1361 بین الملل- ارتباطات عدم ارسال عکس
468  عبداله سمامی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1353 خصوصی - تجارت تکمیل پرونده 
469  فرزانه زیلابی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1357 خصوصی - خانواده عدم ارسال عکس
470  مریم ممنون دانشجوی دکتری حقوق جزا 1361 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
471  سپیده کیکاوسی فوق لیسانس حقوق بین الملل 1367 بین الملل- محیط زیست عدم ارسال عکس
472  شاپور شهرانی لیسانس حقوق  1347 تاریخ حقوق عدم ارسال عکس
473  احمد اسماعیلی کرانی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1348 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
474  سید مهدی کاظمی دانشجو حقوق  1354 خصوصی . بین الملل عدم ارسال عکس
475  نبی الله مومنی گوجانی فوق لیسانس حقوق جزا  1350 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
476  تقی مبینی دهکردی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  1343 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
477  مژگان سلیمانی انگیلی لیسانس حقوق  1365 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
478  لیلا شجاعی دانشجو حقوق  1361 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
479  علی اکبر خسروی زاده فوق لیسانس حقوق عمومی  1340 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
480  فرزانه ذاکری منفرد فوق لیسانس حقوق عمومی  1347 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
481  فهیمه موحد نژاد فوق لیسانس حقوق تجارت 1363 تجارت – مالکیت فکری عدم ارسال عکس
482  شهاب الدین نیکویی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1363 داوری - تجارت - اقتصادی عدم ارسال عکس
483  مهدی سالمی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1368 داوری - تجارت - اقتصادی عدم ارسال عکس
484  ناصر ایرانمنش فوق لیسانس حقوق جزا 1349 روانشناسی- کیفری عدم ارسال عکس
485  حبیب شریفی نویسی لیسانس حقوق  1365 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
486  علی اتابکی فر دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1353 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
487  ابوالقاسم بختیاری دانشجو حقوق  1328 مالکیت تجارت عدم ارسال عکس
488  مریم حسنی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1353 خصوصی - خانواده عدم ارسال عکس
489  مریم صفری دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1358 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
490  مینو اصغری لیسانس حقوق­ 1354 ورزشی - خصوصی عدم ارسال عکس
491  یاسین سبزعلیان دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا  1365 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
492  فهیمه صادقی نیک فوق لیسانس حقوق خصوصی 1366 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
493  فازمه بشارتی ماوردیانی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1366 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
494  ملیحه زارع زادگان لیسانس حقوق  1341 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
495  شقایق سجادی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی  1355 خصوصی - تجارت عدم ارسال عکس
496  علیرضا نیازی انگیلی فوق لیسانس حقوق جزا 1354 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
497  احسان قدیمی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1367 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
498  ثمین سادات میر شریفی فوق لیسانس مالکیت فکری  1365 مالکیت فکری عدم ارسال عکس
499  آیدا زعیم فوق لیسانس تجارت بین الملل 1364 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
500  پریا مجیدی فوق لیسانس بین الملل 1364 بین الملل - تجارت عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
501  مهسا محمدزاده فوق لیسانس بین الملل 1363 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
502  امیر حسین اسکندری لیسانس  حقوق   1363 حقوق خانواده  عدم ارسال عکس
503  سعیده قاسمپور لیسانس حقوق   1371 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
504  علی محمودی فوق لیسانس حقوق جزا   1360 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
505  عرفان اکبرآبادی لیسانس حقوق   1371 جامعه شناسی حقوق  عدم ارسال عکس
506  نسرین نعیمی لیسانس حقوق   1371 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
507 محمدرضا ایمانی  فوق لیسانس حقوق جزا   1352 حقوق پزشکی  تکمیل پرونده 
508 یاسر شاکری  فوق لیسانس حقوق جزا   1364 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
509  داود داورپناه دانشجوی دکتری حقوق جزا 1351 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
510  احمد پورابراهیم دانشجوی دکتری حقوق جزا   1363 حقوق پزشکی  عدم ارسال عکس
511  حمیدرضا صیغل زنان  لیسانس  حقوق   1356 حقوق ثبت و اسناد  عدم ارسال عکس
512 مهدی رحمانی منشادی  فوق لیسانس  حقوق خصوصی   1362 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
513 بهراد مرادی  لیسانس حقوق 1363 تاریخ حقوق  عدم ارسال عکس
514 علی ذاکر زاده بایگی  فوق لیسانس  حقوق جزا   1354  حقوق کیفری عدم ارسال عکس
515 اسماعیل همت دوست  دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل   1341 بین الملل - تجارت  تکمیل پرونده 
516  میثم دوستی لیسانس  حقوق   1372 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
517 حمیدرضا نامدار  فوق لیسانس  مالکیت فکری   1342 مالکیت فکری  عدم ارسال عکس
518  امیر صداقت لیسانس  حقوق   1360 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
519 تکتم نشاط افشاری  لیسانس   حقوق   1357 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
520 وحید طالع نسب  فوق لیسانس  حقوق جزا   1356 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
521 بهنام جواندل صومعه سرائی  فوق لیسانس  حقوق جزا   1363 کیفری - خانواده  تکمیل پرونده 
522 بهروز علی پور  لیسانس  حقوق ثبت   1362 خصوصی - ثبت و اسناد تکمیل پرونده 
523  نیلوفر بیات دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل   1370 بین الملل – فلسفه– جامه شناسی  تکمیل پرونده 
524  رشید شیرزاد مرگاوی لیسانس  حقوق   1362 فلسفه حقوق  عدم ارسال عکس
525 زهرا شجاعی   فوق لیسانس   حقوق خصوصی 1356 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
526 نیلوفر پور پلوان  لیسانس  حقوق   1367 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
527 محمد رجبعلی دماوندی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی   1360 خصوصی - تجارت  عدم ارسال عکس
528  علی بابایی فوق لیسانس  حقوق خصوصی   1351 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
529  علیرضا نجفی  فوق لیسانس  حقوق جزا   1358 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
530  محمد تقی زاده  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی   1367 خصوصی - تجارت  تکمیل پرونده 
531 پریسا صالحی  فوق لیسانس  حقوق جزا   1367 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
532 سید قاسم شریفی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی   1339 خصوصی- تجارت – ثبت و اسناد  تکمیل پرونده 
533  فاطمه حسینی  لیسانس حقوق   1365 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
534 سحر سید تفرشی ها  دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل   1370 بین الملل- تاریخ حقوق  تکمیل پرونده 
535  زهرا اسماعیلی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی   1363 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
536 امین اله قنواتی  فوق لیسانس  ادبیات فارسی 1355 روانشناسی – جامعه شناسی   عدم ارسال عکس
537 محمدرضا علیزاده ثابت  دانشجوی دکتری حقوق عمومی   1345 حقوق عمومی - ارتباطات  تکمیل پرونده 
538  سمانه سنجابی فوق لیسانس   حقوق خصوصی   1369 خصوصی – پزشکی - خانواده  تکمیل پرونده 
539  مصطفی ماندگار دکتری  حقوق خصوصی 1351 تجارت – خصوصی – بین الملل داوری تکمیل پرونده 
540  محسن محمدی فارسانی  دانشجوی دکتری   حقوق عمومی 1363 حقوق عمومی  تکمیل پرونده 
541  صمد صولت فوق لیسانس  حقوق جزا   1346 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
542 جلال آبتین   دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1363 حقوق کیفری  عدم ارسال عکس
543 رضا پور قاسمی   لیسانس  حقوق   1366 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
544  علی فتح اللهی  لیسانس  حقوق   1356 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
545 الهام نجفی  لیسانس  حقوق   1354 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
546 هومن جلالیان   دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1357 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
547 پرارین پورحاجی زاده   دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی   1363 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
548 علی نقی زاده کوچصفهانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1353 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
549 محمد صالح معافی دانشجو حقوق  1374 حقوق تجارت تکمیل پرونده 
550 عاطفه انصاری فوق لیسانس  حقوق اقتصادی   1363 خصوصی - اقتصادی تکمیل پرونده 
551 محسن معافی لیسانس حقوق  1352 اقتصادی - تجارت عدم ارسال عکس
552 پروانه احمدی جوزانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا  1358 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
553 مرتضی کاویانی فر فوق لیسانس  حقوق خصوصی  1361 خصوصی – ثبت و اسناد  عدم ارسال عکس
554  آرمین خان محمدی لیسانس حقوق  1372 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
555  فاطمه جابری دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1366 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
556  امیر رضا باقریان دانشجو حقوق  1372 حقوق کیفری  تکمیل پرونده 
557  علیرضا شهبازی لیسانس حقوق  1350 حقوق اقتصادی عدم ارسال عکس
558  محمد ابراهیم قموشی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی   1366 حقوق خصوصی  عدم ارسال عکس
559 حسام الدین داورزنی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1369 حقوق کیفری - فلسفه حقوق - جامعه شناسی  عدم ارسال عکس
560 رضا هویدا دانشجوی فوق لیسانس حقوق تجارت  1345 حقوق تجارت - حقوق کیفری عدم ارسال عکس
561 سعید خلفانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی   1365 حقوق خصوصی  تکمیل پرونده 
562  شقایق شمسی دانشجو حقوق 1372 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
563 صفورا اکبری دانشجوی فوق لیسانس حقوق تجارت  1372 حقوق تجارت تکمیل پرونده 
564 محمد صادقی زاده فوق لیسانس  حقوق جزا 1362 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
565 مرضیه افتخاری فوق لیسانس  حقوق نفت و گاز 1369 حقوق خصوصی - حقوق تجارت - داوری عدم ارسال عکس
566 معصومه امامیان دانشجوی دکتری حقوق بین الملل   1359 کمیسیون حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
567 مریم سلطانی بهلولی دانشجوی دکتری حقوق جزا  1359 کمیسیون حقوق کیفری تکمیل پرونده 
568 عباسعلی ده شیری  دانشجوی دکتری حقوق تجارت  1367 حقوق تجارت - حقوق اقتصادی عدم ارسال عکس
569 حسین قاضی زاده  دانشجوی دکتری حقوق جزا 1364 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
570 ولی اله صادقی دانشجوی دکتری حقوق جزا 1363 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
571 نیلوفر  نعمتی دانشجو حقوق 1372 فلسفه حقوق - روانشناسی حقوق عدم ارسال عکس
572 محمد حسین صیافی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1364 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
573 روح الله امامی فر دکتری  مدیریت کسب و کار 1358 حقوق اقتصادی - حقوق تجارت  عدم ارسال عکس
574 کاوه عثمانی  دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا   1362 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
575 مهشید جعفری هرندی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1362 حقوق خصوصی - داوری تکمیل پرونده 
576 سید سعید میر محمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی 1364 حقوق عمومی عدم ارسال عکس
577 محسن فروزان دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1362 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
578 سیده سارا حسینی چادگانی فوق لیسانس حقوق جزا 1368 کیفری - پزشکی-جامعه شناسی- روانشناسی تکمیل پرونده 
579 سید علیرضا سید آقایی فوق لیسانس حقوق جزا 1343 کیفری - عمومی - فلسفه حقوق تکمیل پرونده 
580 مهدی مهدوی زاهد دانشجوی دکتری جامعه شناسی حقوق 1368 جامعه شناسی حقوق - حقوق عمومی عدم ارسال عکس
581 مهرداد زمانی فرد فوق لیسانس حقوق جزا   1363 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
582 محمد هدایتی زفرقندی فوق لیسانس حقوق عمومی 1360 حقوق ورزشی -حقوق عمومی- حقوق اقتصادی تکمیل پرونده 
583 زهرا امیری لیسانس حقوق 1372 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
584 مرضیه امیرحسنی لیسانس حقوق 1360 حقوق خانواده - حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
585  محمد مهدی کاظمینی دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1370 حقوق عمومی  عدم ارسال عکس
586 عفت سادات مرتجی لیسانس حقوق 1360 حقوق خانواده تکمیل پرونده 
587 امید عسگری دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1363 حقوق خصوصی - فلسفه  - جامعه شناسی عدم ارسال عکس
588 محسن قیاسی دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1363 حقوق عمومی - حقوق خانواده عدم ارسال عکس
589 محمد حسین معقولی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1361 حقوق خصوصی - داوری تکمیل پرونده 
590 مصطفی پیر علی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی 1356 حقوق پزشکی تکمیل پرونده 
591 مهدی فدایی دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1371 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
شماره عضویت نام و نام خانوادگی تحصیلات گرایش-تخصص تاریخ تولد عضویت در کمیسیون وضعیت
592 میثم صالحی دانشجو حقوق 1373 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
593 احمد مخلوقی دانشجو حقوق 1372 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
594 محدثه اختیار خانی دانشجو حقوق 1373 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
595 رضا دیسی دانشجو حقوق 1354 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
596 فرزانه شورمیج دانشجوی فوق لیسانس حقوق خانواده 1372 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
597 علی صالحیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی 1361 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
598 کورش دلپسند دانشجوی دکتری اخلاق پزشکی 1356 حقوق پزشکی تکمیل پرونده 
599 شیده شریف زاده دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل 1372 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
600 پریسا بختیاری فر لیسانس حقوق 1372 فلسفه حقوق - روانشناسی حقوق تکمیل پرونده 
601 امیر رمضانی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1364 جامعه شناسی حقوق  تکمیل پرونده 
602 مرتضی عیدی دانشجوی دکتری حقوق جزا 1366 جامعه شناسی -فلسفه  - روانشناسی حقوق تکمیل پرونده 
603 لیلا نوروزی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1364 حقوق پزشکی - حقوق پزشکی تکمیل پرونده 
604 سید محمد شمس دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1369 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
605 علیرضا دیندار تازه کندی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1359 حقوق کیفری = جامعه شناسی حقوق عدم ارسال عکس
606 علی رمضان نژاد فرد فوق لیسانس حقوق جزا 1354 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
607 مریم قدرتی دانشجو حقوق 1371 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
608 فاطمه علیزاده دانشجوی فوق لیسانس حقوق عمومی 1371 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
609 امیر رضا باقریان دانشجو حقوق 1372 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
610 فاطمه مراد قلی فوق لیسانس حقوق جزا 1365 جامعه شناسی - روانشناسی - حقوق کیفری عدم ارسال عکس
611 سید نظام شاکرمی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1349 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
612 محمد احمدی دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1356 جامعه شناسی حقوق عدم ارسال عکس
613 محمد سعید میرطاهری لیسانس کشاورزی - حقوق 1360 حقوق خانواده - حقوق اقتصادی عدم ارسال عکس
614 هانیه هژبر الساداتی دکتری  حقوق جزا 1359 جامعه شناسی-حقوق کیفری - حقوق خانواده تکمیل پرونده 
615 مریم فراتی فوق لیسانس حقوق جزا 1360 حقوق کیفری - تاریخ حقوق عدم ارسال عکس
616 محمود رضا جعفر آقایی دانشجو حقوق 1368 حقوق عمومی تکمیل پرونده 
617 مجتبی محمدی روزبهانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1362 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
618 فرزانه رادمهر فوق لیسانس حقوق جزا 1365 جامعه شناسی - روانشناسی - حقوق کیفری عدم ارسال عکس
619 سمیه ذاکری فوق لیسانس روابط بین الملل 1360 حقوق بین الملل - خانواده - جامعه شناسی تکمیل پرونده 
620 زهرا باهنر دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا 1365 حقوق کیفری تکمیل پرونده 
621 رضا سهل آبادی لیسانس حقوق 1369 حقوق خانواده عدم ارسال عکس
622 پری سیما اقبال دانشجوی دکتری حقوق جزا 1363 حقوق کیفری - جامعه شناسی - داوری عدم ارسال عکس
623 فاطمه عمرانی دانشجو حقوق 1374 حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
624 سیامک دنیا پیما فوق لیسانس حقوق خصوصی 1364 مالکیت فکری - خصوصی تکمیل پرونده 
625 محمد جوکار پای برجی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1362 حقوق خصوصی عدم ارسال عکس
626 محمد صفری دانشجو حقوق 1364 حقوق بین الملل عدم ارسال عکس
627 محمد جواد اشتری دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1370 حقوق خصوصی تکمیل پرونده 
628 کامران کهرم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 1358 حقوق خصوصی - فلسفه حقوق تکمیل پرونده 
629 مهدیه کیاسالار دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی 1370 حقوق خصوصی - حقوق بین الملل تکمیل پرونده 
630 رویا مرادی لیسانس حقوق 1371 حقوق کیفری عدم ارسال عکس
631 باقر سرگل زاده دانشجوی فوق لیسانس تجارت بین الملل 1369 حقوق بین الملل - حقوق تجارت تکمیل پرونده