دکتر سید منصور میرسعیدی 

عضو هیات رئیسه هیات امناء انجمن حقوق شناسی 
دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی - دانشگاه تربیت مدرس 1378
رياست دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر - مدرس دانشگاه های علامه طباطبایی - تربیت مدرس - شهید مطهری - مفید قم 

معاون مالی-اداری دانشگاه پیام نور تهران
مدیر کمیته تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی
عضو پژوهشگاه قوه قضائیه
کارشناس و مشاور ارشد هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
وکيل پايه يک دادگستري
مولف ده ها عنوان کتاب و مقالات تخصصی از قبیل :
ماهیت حقوقی دیات - ارکان قلمرو مسئولیت کیفری - تقاص در دانشنامه جهان اسلام - نقش علم به قانون - شیوه نامه نگارش حقوقی و . . .