دکتر هما داودی گرمارودی 

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی
و عضو هیات مدیره 
دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی - دانشگاه تهران 1383
عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری البرز عضویت در کمیسیون های مختلف کانون وکلای دادگستری البرز از سال 90 تا کنون 
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
طراح ايده جديد ايجاد رشته «انسان شناسي كيفري» در حوزه مطالعات علوم جنايي
عضویت در جامعه جهانی جرمشناسی از سال 2011
تالیف ده ها عنوان مقاله تخصصی و تالیف دوره چند جلدی «شرح و تنقیح لایحه آیین دادرسی کیفری( در حال انتشار)